Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật Lilama69-3 (Lilama 69-3 DSE) xây dựng Nhà máy tổ hợp lắp ráp và thử nghiệm thiết bị Lilama 69-3 DSE.

Thứ hai - 15/01/2018 15:48
Ngày 6 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hải dương đã ra quyết định số 3394/QĐ-UBND “Quyết định chủ trương đầu tư – Dự án Nhà máy tổ hợp lắp ráp và thử nghiệm thiết bị Lilama 69-3 DSE của Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp và hệ thống kỹ thuật Lilama69-3”.